Download hier ons verkiezingsprogramma of lees hieronder de samenvatting

Met een helder hoofd en een warm hart…..

Dat is de manier waarop Progressief Bernheze de volgende bestuursperiode in wil gaan. Want belangrijker nog dan ons verkiezingsprogramma, vinden wij de manier waarop wij daar invulling aan geven. En dat doen wij met een helder hoofd en een warm hart….

Wij geloven in eerlijke kansen voor iedereen. Wij maken geen onderscheid in mensen. Voor ons is iedereen belangrijk. En dat is in ons programma vooral terug te lezen in de hoofdstukken bestaanszekerheid en internationale zaken. We willen de armoede aanpakken, de kloof tussen arm en rijk kleiner maken, vaste banen creëren, werk maken van de integratie van vluchtelingen en statushouders en solidair zijn met mensen die het minder goed hebben dan wij. En wat ons betreft gaan eerlijke kansen ook over een transparant subsidiebeleid, waarbij verenigingen en organisaties weten waar zij aan toe zijn.

Onze prioriteiten:
• Aanpak van armoede en schulden

Wij geloven in aandacht en respect voor elkaar. Dat is hoe wij met elkaar omgaan en dat willen wij de komende bestuursperiode uitdragen. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar je kunt toch met aandacht en respect naar elkaar luisteren en besluiten nemen. Aandacht en respect zijn ook de waarden die wij willen uitdragen als het gaat over de zorg. Echt luisteren naar waar mensen tegenaan lopen en handelen daar waar mensen een steuntje in de rug nodig hebben. Maar ook vertrouwen hebben in de professional is een vorm van respect hebben. Ook dat staat in ons verkiezingsprogramma. Aandacht en respect zijn ook de waarden die wij willen uitdragen als het gaat over samenwerken met inwoners, ondernemers en regio. Wij denken dat er
meer kracht zit in de samenleving als we maar echt willen luisteren, goede initiatieven ondersteunen en gebruik maken van de deskundigheid die daar aanwezig is.

Onze prioriteiten:
• Meer en beter samenwerken met inwoners en ondernemers
• Een goed herkenbaar sociaal team
• Bestuurskracht versterken door samenwerking in de regio

En tot slot geloven wij in groen en gezond. Energieneutraal 2030 gaat niet  vanzelf. Daar moet heel veel voor gebeuren. En ook wij, als gemeente Bernheze, moeten daaraan werken. Dan gaat het over behoud van bomen, ecologische bermen, duurzaam bouwen, anders omgaan met energie, leefbare woonomgeving en nog veel meer. Maar het gaat ook over gedrag. Bewust worden van energie besparen, minder de auto gebruiken, meer bewegen, anders eten. Alleen als we nu keuzes maken die de komende generaties niet belasten, dragen we bij aan een schone, gezonde en duurzame leefomgeving.

Onze prioriteiten:
• Vernieuwend, duurzaam en betaalbaar bouwen
• Meer ruimte voor groen
• Verblijfskwaliteit in woonwijken en dorpsharten verbeteren
• Voorrang voor natuurinclusieve en grondgebonden landbouw

Onze lijst (top 10)

  1. Lijsttrekkers Jesse Jansen en Ellen Neelen
  2.  
  3. Bellinda van den Helm, Heesch
  4. Skip Anker, Heeswijk-Dinther
  5. Frank Geenen, Vorstenbosch
  6. Cent van den Berg, Loosbroek
  7. Jos Bongers, Nistelrode
  8. Marna van Hoof, Vorstenbosch
  9. Ditmar van Grinsven, Heeswijk-Dinther
  10. Wim van der Heijden, Heeswijk-Dinther