De top 4 van onze kandidatenlijst stelt zich hieronder aan u voor. Naast lijsttrekkers Jesse Jansen en Ellen Neelen zijn dat Skip Anker en Bellinda van den Helm. De volledige kandidatenlijst kunt u hier inzien of downloaden.


Jesse Jansen

Jesse Jansen is 21 jaar oud, woont in Heesch en specialiseert zich in het staats- en bestuursrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij is sinds 2013 namens Progressief Bernheze actief in de Bernhezer politiek en is na de verkiezingen in 2014 toegetreden tot de commissies bestuur & strategie en ruimtelijke zaken. Naast het politieke werk is Jesse actief in het verenigingsleven. Zo is hij bestuurslid van de Heesche Badminton Vereniging en de regionale badmintonbond, waar hij zich voornamelijk bezighoudt met jeugd- en communicatiezaken.

Jesse vindt het belangrijk ervoor te zorgen dat ook de generaties na ons fatsoenlijk kunnen genieten van onze dorpen. De afgelopen jaren is zijn inbreng uitgestegen boven die van een regulier commissielid. Zijn politiek gevoel en scherpte op de inhoud maken hem een gewaardeerd politicus die de komende jaren een nog prominentere rol in de politieke arena kan gaan spelen.

De komende jaren zou Jesse graag doorgaan met het toekomstbestendiger en fijner maken van onze dorpen. De afgelopen jaren heeft hij dat al gedaan met initiatieven om meer kleine en betaalbare woningen te bouwen, kinderen in armoede mee te laten doen bij sport- en muziekclubs en meer mensen persoonlijk te begeleiden naar werk. Daar liggen ook de komende jaren nog volop kansen voor wat Jesse noemt ‘het Bernheze van morgen’.


Ellen Neelen

Ellen is 53 jaar oud, woont in Heesch en werkt als beleidsadviseur openbare ruimte bij de gemeente Oss. Ze is sinds 2012 namens Progressief Bernheze actief in de Bernhezer politiek, en is na de verkiezingen in 2014 toegetreden tot de commissie maatschappelijke zaken. Ellen heeft zich in het verleden actief ingezet voor het jongerenwerk in Heesch en is inmiddels al meer dan 20 jaar vrijwilliger in de Parochie De Goede Herder van Heesch. Wanneer Ellen zich niet bezighoudt met politiek, speelt zij graag tennis en piano en wandelt en fietst veel in het buitengebied van Heesch en in de Maashorst.

Ellen wil graag dat de gemeenteraad zich meer bezig gaat houden met wat er in de dorpen speelt.  Zij zou graag zien dat de gemeenteraad zich meer inspant om inwoners bij de besluiten te betrekken. Dat sluit erg aan bij haar eigen, heldere en open politieke stijl, die vooral oprecht op de inhoud is gericht. Een stijl die zeer welkom is in de politiek en waardoor Ellen goed mee weet te draaien op het politieke toneel.

Ook de komende jaren zou Ellen graag doorgaan met de politiek dichterbij de mensen brengen. De afgelopen tijd heeft zij zitting gehad in een speciale commissie die kijkt naar hoe de gemeenteraad op een andere manier met inwoners kan omgaan. Ellen hoopt de vergadercultuur de komende periode echt te kunnen gaan veranderen.


Bellinda van den Helm

Bellinda van den Helm is 48 jaar oud, woont in Heesch en werkt als docent biomedische vakken in het laboratoriumonderwijs van ROC de Leijgraaf. Ze is sinds 2010 namens Progressief Bernheze actief in de Bernhezer politiek, en is na de verkiezingen in 2014 toegetreden tot de Gemeenteraad. Buiten de politieke arena is Bellinda al jaren actief als vrijwilliger bij de Heesche hockeyclub MHCH, en is zij voorzitter geweest van het regionale COC.

Bellinda haar belangrijkste drijfveer om de politiek in te gaan was om de wereld, te beginnen met de eigen woonomgeving, een klein beetje beter te maken. De afgelopen jaren heeft ze haar sporen als raadslid verdiend. In een periode die vaak moeilijk en roerig was heeft Bellinda zich knap staande gehouden en meer dan dat. Ze toonde zich een kritisch doorvragend en soms emotioneel opererend raadslid, en wist daarmee vaak de vinger op de zere plek te leggen.

De komende jaren zou Bellinda graag doorgaan met zich inzetten voor gelijke kansen voor iedereen en een samenleving waar ruimte is voor diversiteit. Het bestrijden van de oorzaken en gevolgen van armoede zijn daarbij voor haar, en Progressief Bernheze, topprioriteit. Dat heeft ze ook de afgelopen periode al laten zien, onder andere met een voorstel om ook kinderen in armoede vaker mee te laten doen aan culturele en sportactiviteiten.


Skip Anker

Skip is 20 jaar oud, woont in Heeswijk-Dinther en studeert Bestuurskunde/Overheidsmanagement op de Avans Hogeschool te ’s-Hertogenbosch. Sinds 2015 is Skip actief in de Bernhezer politiek. Namens Progressief Bernheze zit Skip in de commissie ruimtelijke zaken. Op de zaterdagochtend is Skip te vinden in de natuur om samen met de VENEL groep van het IVN Bernheze groen onderhoud te verrichten. Daarnaast is Skip Jongerenambassadeur in ’s-Hertogenbosch waar hij zich inzet om het gemeentelijk beleid gerichter op jongeren te maken. In de vrije tijd is Skip vaak op pad met vrienden op zoek naar gezelligheid. Zo is Skip fanatiek carnavaller en gaat hij graag naar een feestje.

De komende vier jaar wil Skip graag dat de gemeenteraad zich bezig gaat houden met een nieuwe vorm van werken waarbij inwoners integraal onderdeel zijn van de uitvoering. Een goed voorbeeld hiervan is plan Rodenburg in Heeswijk-Dinther waar inwoners ruimte en vertrouwen kregen van de gemeente om hun eigen droomwijk te realiseren. De politieke stijl van Skip is gebaseerd op pragmatisme waarbij het behalen van een mooi resultaat belangrijk is. Hij heeft het in zich om de komende periode, op met name het groene domein, een belangrijke rol te gaan spelen in de gemeenteraad.