foto Mooibernheze.nl

update 11 april:  op 10 april heeft informateur Jan van Loon aan de gemeenteraad zijn bevindingen uiteengezet. Hij adviseert op basis van programma’s, uitslag en gesprekken om een coalitie te formeren van CDA, Lokaal en SP. Een verkleinde voortzetting van de coalitie 2014-2018.  Zie voor advies informateur en verslagen van de gevoerde gesprekken www.bernheze.org.

29 maart: Progressief Bernheze dankt alle kiezers voor het vertrouwen dat zij op 21 maart hebben uitgesproken in de partij en haar kandidaten. We hadden en hebben ook de komende periode twee zetels in de gemeenteraad. Vanzelfsprekend was groei naar 3 zetels welkom geweest, maar dat is helaas niet zo.

In de nieuwe gemeenteraad zijn op 29 maart Jesse Jansen en Ellen Neelen geïnstalleerd. Cent van den Berg en Bellinda van den Helm namen op dinsdag 27 maart afscheid.

Voor de volledige verkiezingsuitslag, zie www.bernheze.org.