Loon naar werken…

De ongelijkheid en de onvrede in Nederland nemen toe. De kloof tussen arm en rijk, hoog- en laagopgeleiden, jong en oud wordt groter. Ook de loonkloof tussen de top en de werkvloer groeit. In de algemene beschouwingen werd er onlangs uitgebreid stil gestaan bij de inkomensverschillen. Dat lijkt de ver van je bed show. Maar dat is het niet, vinden wij van Progressief Bernheze.

Als mensen denken dat ze niet eerlijk behandeld worden, of als lasten niet eerlijk verdeeld worden dan leidt dat tot onvrede en spanningen. De laatste tijd zien we daar steeds vaker voorbeelden van. Dat is niet goed. Gelijke kansen voor iedereen, dat vinden wij belangrijk. Ook als het gaat om werk en inkomen. De belachelijke inkomensverschillen tussen de top van een bedrijf en de werkvloer groeien nog steeds. Het aantal grootverdieners neemt toe. Elk moreel besef en gevoel voor fatsoenlijke verhoudingen, lijkt zoek.

Kunnen we daar in Bernheze iets aan doen dan?

Ja, dat kan. Ook al zijn dat maar heel kleine dingen. We kunnen bijvoorbeeld stimuleren dat er extra banen komen voor minder validen en uitkeringsgerechtigden, zonder dat er verdringing van betaald werk plaatsvindt. We kunnen mensen helpen met het zoeken en vinden van werk, via de intergemeentelijke Sociale Dienst (Optimisd).

En dat kan ook door onze stem te laten horen bij het landelijk debat over dit onderwerp. Bijvoorbeeld bij regionale themabijeenkomsten van de vakbonden. En dat doen wij, als Progressief Bernheze, dus ook. Om op deze manier op te komen voor gelijke kansen en een rechtvaardige samenleving!

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail