Een ander Bernheze

Donderdag vergadert de gemeenteraad over de plannen die het college van burgemeester & wethouders de komende jaren heeft voor onze dorpen en haar inwoners. Plannen die weinig ambitie uitstralen en de echte problemen in onze dorpen niet aanpakken. Er wordt te veel bestuurd naar de waan van de dag, en te weinig gedacht aan de gevolgen voor volgende generaties. Als het aan Progressief Bernheze ligt gaat dat de komende jaren anders: er zijn grote veranderingen nodig om ervoor te zorgen dat de generaties na ons kunnen genieten van een gezondere woon-, leef- en werkomgeving in onze dorpen.

Betaalbaar bouwen

Progressief Bernheze wil meer ruimte voor initiatiefnemers die goedkope huur- en koopwoningen willen bouwen in onze gemeente. De gemeente zet niet langer in op het verdienen van zoveel mogelijk geld aan haar gronden, maar durft deze in te zetten om het nijpende tekort aan betaalbare woningen op te lossen. In onze dorpen gaan we een passende plaats voor iedereen bouwen: jong en oud, arm en rijk, alleen en samen. Dat is goed voor iedereen: dorpen, verenigingen en organisaties.

Hulp voor wie het nodig heeft

Goed meedoen in de maatschappij is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Mensen die dat nodig hebben zouden in onze gemeente een persoonlijke coach moeten kunnen krijgen die daarbij helpt. De gemeente moet mensen met persoonlijke aandacht begeleiden naar een baan, of uit de schulden. Zo helpt de gemeente mensen weer aan een vaste basis, waar vanuit zij hun leven fatsoenlijk verder kunnen opbouwen. Daar profiteren we uiteindelijk allemaal van.

Gezellige dorpen

In een gezellig dorp zijn niet de vrachtwagens, maar de inwoners de baas. Als het aan Progressief Bernheze ligt worden de centra van Nistelrode, Heeswijk-Dinther en Vorstenbosch snel opnieuw ingericht en wordt doorgaand vrachtverkeer verboden. De auto zou in de centra een grote stap terug moeten doen ten gunste van het leefklimaat, de fietser en de wandelaar.

Ook voor het groen in de dorpen zou de gemeente meer aandacht moeten hebben. Progressief Bernheze is het zat dat onze dorpen steeds verder ‘ontgroenen’. Bij nieuwe plannen moet beter en vaker gekeken worden naar hoe groen behouden kan blijven en waar nieuw groen een plaats kan krijgen. Niet langer bouwen aan lege, ongezellige dorpspleinen. Bomen fleuren op, brengen schaduw en geven een dorp smoel.

Terug naar de inwoner

Waar het nu de gemeente is die per onderwerp kiest wanneer zij de inwoners om haar mening vraagt, zouden inwoners veel vaker zelf de regie moeten krijgen. Progressief Bernheze vindt dat in onze gemeente dorps- en wijkraden moeten worden opgericht die om de vier jaar gekozen worden door de inwoners. Deze raden krijgen professionele ondersteuning vanuit de gemeente, zodat de leden actief met inwoners van hun dorp of wijk de leefbaarheid kunnen verbeteren. Daarbij geven we de raden hun eigen verantwoordelijkheden en budget. Laat mensen baas zijn over eigen wijk en dorp.

Volksgezondheid voorop

In het buitengebied van Bernheze houden intensieve veehouderijen ontzettend veel dieren dichtbij onze dorpskernen. De afgelopen jaren hebben laten zien welke risico’s dat met zich meebrengt. Progressief Bernheze wil dat de gemeente de volksgezondheid op één zet en geen ruimte biedt voor nieuwe stallen, mestfabrieken en mestvergisters. Kiezen voor de volksgezondheid betekent kiezen voor minder vee in onze gemeente. Boeren die willen krimpen krijgen ondersteuning van de gemeente.

Doe met ons mee!

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinmail